KLIMAT

Susze wpływają negatywnie na produkcję energii elektrycznej na całym świecie

Aktualizacja artykułu z dnia 15 Sierpnia 2022 r. Susza może wpłynąć na sektor energetyczny, zwłaszcza w przypadku elektrowni opalanych paliwem kopalnym, które korzystają z wody do procesów chłodzenia. Niskie poziomy wód mogą prowadzić do ograniczenia dostępności wody do celów energetycznych, co może prowadzić do obniżenia efektywności operacyjnej elektrowni, a nawet konieczności ich tymczasowego zamknięcia. To …

Susze wpływają negatywnie na produkcję energii elektrycznej na całym świecie Read More »

Baterie elektryczne, metale rzadkie:  współczesny greenwashing

Do wytworzenia baterii elektrycznych potrzeba nie przynajmniej jedenaście różnych rud Obecna trudność polega na tym, że firmy produkujące baterie, turbiny wiatrowe i inne panele fotowoltaiczne bardzo mało dbają o ich ekologiczne efekty.  We Francji organizacje pozarządowe przeanalizowały tzw. „plany czujności opracowane przez dziewięć francuskich firm – w tym Imerys, Total, EDF , Engie, Renault, PSA , Eramet – z …

Baterie elektryczne, metale rzadkie:  współczesny greenwashing Read More »

Emisje metanu poza statystykami: Dlaczego niedoszacowane emisje metanu pozostają w interesie rządów i Big Oil?

Niedoszacowane emisje metanu odgrywają istotną rolę w problematyce zmian klimatycznych. Metan jest potężnym gazem cieplarnianym, który ma około 80 razy większy potencjał do wpływania na ocieplenie klimatu w porównaniu do dwutlenku węgla (CO2) w ciągu pierwszych 20 lat po uwolnieniu do atmosfery. Emisje metanu są związane z różnymi działalnościami, takimi jak wydobycie i produkcja ropy …

Emisje metanu poza statystykami: Dlaczego niedoszacowane emisje metanu pozostają w interesie rządów i Big Oil? Read More »

Kraje rozwijające się najbardziej odczuwają skutki zmian klimatycznych

Obecnie 63 procent rocznych emisji jest generowanych przez kraje rozwijające się. Przemysł, energia i bogactwo, które przez długi czas były zarezerwowane dla garstki rozwiniętych krajów, szybko się rozwijają w rosnącym świecie liberalnej gospodarki, co na ogół jest pozytywne. Jednak ten pożądany wzrost gospodarczy ma niebezpieczne skutki uboczne, takie jak emisje dwutlenku węgla. Istnieje wiele powodów …

Kraje rozwijające się najbardziej odczuwają skutki zmian klimatycznych Read More »

Skromna premia prezesa BP w wysokości 13 mln dolarów za wyniki w 2022 roku

Czy nagradzanie za wyniki finansowe w branży naftowej jest adekwatne wobec problemów środowiskowych i społecznych związanych z wydobyciem ropy naftowej? Całkowite wynagrodzenie dyrektora zarządzającego brytyjskiego giganta węglowodorowego BP wzrosło ponad dwukrotnie w ubiegłym roku, do 10 milionów funtów (11,3 miliona euro), w następstwie gwałtownego wzrostu cen węglowodorów – poinformował francuski dziennik le Figaro 10 marca …

Skromna premia prezesa BP w wysokości 13 mln dolarów za wyniki w 2022 roku Read More »

Opary metanu z basenu permskiego, skąd pochodzi importowany obecnie przez Europę LNG, budzą duży niepokój

Najnowsze doniesienia dotyczące emisji metanu w basenie permskim podczas wydobycia gazu łupkowego są alarmujące. Ropa, a zwłaszcza gaz, odpowiadają za aż 30% całkowitej emisji tego silnie działającego na klimat gazu. Co więcej, metan ma 80-krotnie większy i bardziej destrukcyjny wpływ na środowisko niż dwutlenek węgla (CO2). Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA), dotychczasowe oszacowania emisji metanu …

Opary metanu z basenu permskiego, skąd pochodzi importowany obecnie przez Europę LNG, budzą duży niepokój Read More »

Idziemy we śnie do katastrofy klimatycznej – uzależnienie od paliw kopalnych jest wzajemnie gwarantowanym zniszczeniem

Sytuacja kryzysowa, która była już poważna przed rozpoczęciem wojny na Ukrainie, czyli globalne ocieplenie, jest teraz jeszcze bardziej zaostrzona. Powód jest prosty: „pośpiech w celu zwiększenia produkcji ropy i gazu w czasie wojny znacznie osłabił wysiłki na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych” – powiedział sekretarz generalny ONZ, António Guterres.   „Nauka jest jasna, tak samo …

Idziemy we śnie do katastrofy klimatycznej – uzależnienie od paliw kopalnych jest wzajemnie gwarantowanym zniszczeniem Read More »

Zagrożenia górnicze dla bioróżnorodności mogą przewyższyć te, których uniknięto dzięki łagodzeniu zmian klimatu 

We wrześniu zeszłego roku czterech naukowców opublikowało artykuł w czasopiśmie „Nature” dokumentujący wzrost zagrożeń dla bioróżnorodności związany z rozwojem energii odnawialnej.  Według nich „górnictwo metali rzadkich może potencjalnie oddziaływać na prawie 50 milionów km² powierzchni Ziemi”, z czego 8 % pokrywa się z obszarami chronionymi, 7 % z kluczowymi obszarami bioróżnorodności, a 16 % z innymi obszarami wrażliwymi.  Obawiają się oni , że …

Zagrożenia górnicze dla bioróżnorodności mogą przewyższyć te, których uniknięto dzięki łagodzeniu zmian klimatu  Read More »

Najbardziej odpowiedzialne za zmiany klimatu są kraje rozwinięte

W 1992 roku, kiedy ustanowiono Ramową Konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC), emisje miały być bardziej ograniczane – okazuje się, że w tym czasie  (do 2020 r.) kraje rozwinięte produkowały 84 procent historycznych emisji.  Ta koncentracja emisji przez garstkę bogatych krajów jest częścią tego, co przez wiele lat sprawiło, że międzynarodowe negocjacje w …

Najbardziej odpowiedzialne za zmiany klimatu są kraje rozwinięte Read More »

Kontrowersje wokół API: Emisje metanu i finansowanie polityków przeciwnych porozumieniom klimatycznym

Amerykański Instytut Naftowy (API) jest jednym z największych i najbardziej wpływowych lobby naftowych w Stanach Zjednoczonych, reprezentującym interesy przemysłu naftowego w kwestiach regulacyjnych i legislacyjnych. Instytut sprzeciwia się bardziej restrykcyjnym przepisom dotyczącym emisji metanu, który jest potężnym gazem cieplarnianym, przyczyniającym się do zmian klimatycznych. Emisje metanu z przemysłu naftowego i gazowego wynikają z wycieków i …

Kontrowersje wokół API: Emisje metanu i finansowanie polityków przeciwnych porozumieniom klimatycznym Read More »