Susze wpływają negatywnie na produkcję energii elektrycznej na całym świecie

Aktualizacja artykułu z dnia 15 Sierpnia 2022 r.

Susza może wpłynąć na sektor energetyczny, zwłaszcza w przypadku elektrowni opalanych paliwem kopalnym, które korzystają z wody do procesów chłodzenia.

Niskie poziomy wód mogą prowadzić do ograniczenia dostępności wody do celów energetycznych, co może prowadzić do obniżenia efektywności operacyjnej elektrowni, a nawet konieczności ich tymczasowego zamknięcia.

To może prowadzić do zakłóceń w dostawach energii elektrycznej, a także powodować wzrost kosztów produkcji energii.

Oto jak wygląda obecnie sytuacja w różnych państwach:

Chiny

Chiny starają się złagodzić niedobory energii i wody w dorzeczu Jangcy w obliczu suszy i fal upałów. Prowincja Syczuan w południowo-zachodnich Chinach ogłosiła racjonowanie dostaw energii, co wpłynęło na działalność energochłonnych producentów metali i nawozów.

Źródło:

„China’s Sichuan province imposes power rationing due to heat, drought” – Reuters (https://www.reuters.com/business/energy/chinas-sichuan-province-imposes-power-rationing-due-heat-drought-2023-06-20/

USA

USA zmaga się z historyczną suszą na południowo-zachodnim obszarze, powodującą rekordowe spadki poziomu wód w zbiornikach, co skutkuje ogłoszeniem przez administrację Bidena koniecznością bezprecedensowych redukcji zużycia wody w Arizonie i Nevadzie. Miliony mieszkańców odczuwają ograniczenia w dostępie do wody pitnej.

Na południowym zachodzie Stanów Zjednoczonych susza już w maju siała spustoszenie, dotykając 98% regionu. Jezioro Powell (niedaleko Las Vegas) opróżnia się, a zbiorniki wody pitnej, takie jak Shasta Lake czy Lake Oroville, są na krytycznie niskim poziomie. Niedobre wieści dla nawadniania i życia. W Sierra Nevada, przy braku śniegu, ilość dostępnej wody sięgnęła jedynie 4 proc.

Źródło:

„US West faces historic water shortage, mandatory restrictions” – The Associated Press (https://apnews.com/article/us-west-faces-historic-water-shortage-mandatory-restrictions-7543bfbf64d731dbb33c1b71161d03d5

Francja

We Francji firma EDF, krajowy lider w produkcji i dystrybucji energii, musiała drastycznie ograniczyć wykorzystanie elektrowni jądrowych ze względu na suszę, która zmniejszyła dostępność wody do chłodzenia reaktorów.

Źródło:

Norwegia

Norwegia, której ponad dwie trzecie energii elektrycznej pochodzi z hydroelektrowni, również odczuwa skutki suszy, ogłaszając konieczność ograniczenia eksportu energii elektrycznej z powodu braku produkcji.

Źródło:

Niemcy

Gospodarka Niemiec jest bardzo zależna od korytarza żeglugowego Renu, jednak niski poziom wód uniemożliwia załadunek pełnych ładunków na barki, wpływając na transport towarów.

Źródło:

Susza jest jednym z najpoważniejszych problemów związanych z klimatem, który może mieć szerokie i długotrwałe konsekwencje dla wielu sektorów gospodarki. W ostatnich latach coraz częściej obserwujemy ekstremalne susze, które wpływają na dostępność wody, a tym samym na wiele dziedzin życia, w tym na sektor energetyczny.

Susza może wpływać na wzrost zużycia energii elektrycznej w czasach suszy z powodu zwiększonego pompowania wody, działań zapobiegawczych przeciwpożarowych, większego zapotrzebowania na chłodzenie budynków oraz zwiększonej produkcji energii w elektrowniach na paliwa kopalne.

Jest to kolejny negatywny aspekt wpływu suszy na gospodarkę, ponieważ zwiększone zużycie energii elektrycznej może prowadzić do większego obciążenia sieci elektroenergetycznej, co może skutkować spadkiem niezawodności dostaw energii, zwiększeniem kosztów energii dla konsumentów oraz potencjalnymi problemami związanych z zanikami prądu.

Dodatkowo, susza może również wpływać na ekonomię kraju. Spadająca produkcja energii elektrycznej może prowadzić do wyższych cen energii, co może obciążać budżety gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i sektora publicznego.

Źródła:

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *