Opary metanu z basenu permskiego, skąd pochodzi importowany obecnie przez Europę LNG, budzą duży niepokój

Najnowsze doniesienia dotyczące emisji metanu w basenie permskim podczas wydobycia gazu łupkowego są alarmujące. Ropa, a zwłaszcza gaz, odpowiadają za aż 30% całkowitej emisji tego silnie działającego na klimat gazu.

Co więcej, metan ma 80-krotnie większy i bardziej destrukcyjny wpływ na środowisko niż dwutlenek węgla (CO2).

Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA), dotychczasowe oszacowania emisji metanu są niedoszacowane o aż 70% i przekraczają podawane przez przemysł paliwowy liczby.

To oznacza, że problem emisji metanu był dotąd dobrze strzeżoną tajemnicą. Manfredi Caltagirone z Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska podkreślił wagę tej kwestii.

W dodatku, 27 grudnia 2021 roku Teksas został nawiedzony kolejnym trzęsieniem ziemi o sile 4,5 stopnia, którego epicentrum znajdowało się w basenie permskim. W rezultacie władze Teksasu podjęły decyzję o zawieszeniu niektórych wierceń, co spowodowało poważne straty dla producentów ropy w najbardziej płodnych regionach Permu, których

Niezmiernie istotne jest również to, że basen permski staje się niekontrolowanym eldorado dla nowego popytu na ropę i gaz w Europie. Należy monitorować rozwój sytuacji w tym obszarze, aby podjąć odpowiednie środki zaradcze.

Zgodnie z prognozami Amerykańskiej Agencji EIA (Energy Information Administration), wydobycie ropy w Stanach Zjednoczonych osiągnie rekordowy poziom wynoszący 12,4 miliona baryłek dziennie w bieżącym 2023 roku. Prognozowane jest również przekroczenie rekordowych poziomów wydobycia gazu w tym regionie w nadchodzących latach.

Aby uzyskać więcej informacji na temat emisji metanu w basenie permskim podczas wydobycia gazu łupkowego, polecam zapoznanie się z raportami i badaniami dostępnymi na stronach internetowych:

  1. Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA): iea.org
  2. Program Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska: unep.org
  3. Amerykańska Agencja EIA (Energy Information Administration): eia.gov

Przyjrzenie się tym źródłom pozwoli na zdobycie bardziej szczegółowej wiedzy na temat emisji metanu i problematyki związane

Alarmujące emisje metanu w basenie permskim podczas wydobycia gazu łupkowego

Basen permski, znany również jako Basen Permian, jest jednym z największych obszarów wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego na świecie. Rozciąga się na terenie Teksasu i Nowego Meksyku w Stanach Zjednoczonych, a także obejmuje pewne fragmenty stanów Oklahoma i Kansas. To strategiczne miejsce wydobycia gazu łupkowego i ropy naftowej w USA.

Basen permski jest znany z ogromnego potencjału surowcowego, który kryje się w jego geologicznie złożonym obszarze. W łupkach i piaskowcach gromadzą się bogate złoża ropy naftowej i gazu ziemnego. Ekstrakcja tych surowców odbywa się za pomocą zaawansowanych technik, takich jak hydrauliczne szczelinowanie (fracking), które umożliwiają dostęp do trudno dostępnych formacji skalnych.

Jednak basen permski nie jest pozbawiony kontrowersji i obaw związanych z ochroną środowiska. Wydobycie ropy i gazu generuje emisję gazów cieplarnianych, w tym silnie działającego na klimat metanu. Niektóre praktyki związane z wydobyciem mogą również prowadzić do zanieczyszczenia wód gruntowych i innych elementów środowiska naturalnego, na przykład poprzez zatapianie odpadów.

W ostatnich latach basen permski stał się przedmiotem zainteresowania ze strony rządu federalnego Stanów Zjednoczonych oraz organizacji środowiskowych, które wyrażają obawy związane z emisją gazów cieplarnianych, degradacją środowiska i zmianami klimatycznymi. Z drugiej strony, wydobycie w basenie permskim przyczynia się do lokalnej gospodarki, stanowiąc źródło dochodów dla wielu społeczności związanych z przemysłem naftowym i gazowym.

Aktualnie, kwestie związane z wydobyciem w basenie permskim, takie jak regulacje dotyczące ochrony środowiska, opłacalność operacji, zmiany klimatyczne i zrównoważony rozwój, są przedmiotem debaty i analizy na poziomie lokalnym oraz krajowym w Stanach Zjednoczonych. Czekamy co będzie dalej?

Aby uzyskać więcej informacji na temat basenu permskiego, zalecam zapoznanie się z poniższymi źródłami:

  1. U.S. Energy Information Administration (EIA) – Permian Basin Overview: www.eia.gov/analysis/studies/usshalegas/pdf/usshaleplays.pdf
  2. United States Geological Survey (USGS) – Permian Basin Province: pubs.usgs.gov/fs/2016/3052/fs20163052.pdf 
  3. Permian Basin Petroleum Association: www: https://pbpa.info/

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *