Ukraina zmaga się z poważnym deficytem budżetowym, który wynosi aż 5 mld dolarów miesięcznie i wzrośnie na koniec 2023 r. do 8,7 mld dolarów

To już sytuacja alarmująca, która wymaga pilnych działań rządu, instytucji finansowych oraz wpierających ją państw zachodniej koalicji aby zaradzić temu problemowi.

Jednym z głównych czynników przyczyniających się do deficytu budżetowego Ukrainy jest wysoki koszt pensji pracowników sektora publicznego oraz potrzeby związane z obsługą żołnierzy.

Do końca 2022 roku, zagraniczni darczyńcy wydali już co najmniej 27 miliardów dolarów tylko na te cele. Wysokość wydatków na pensje oraz potrzeby obronne stanowi duże wyzwanie finansowe dla Ukrainy, zwłaszcza w obliczu trudności gospodarczych, z jakimi kraj ten się obecnie boryka.

Szacuje się że w obecnym roku potrzeby Ukrainy wyniosą ponad 37 mld euro i wydaje się prawdopodobne po oświadczeniach unijnych polityków, że taka kwota trafi do Kijowa.

W ostatnich latach Ukraina doświadczyła wielu problemów gospodarczych, w tym spowolnienia wzrostu gospodarczego, inflacji i deprecjacji waluty narodowej (hrywny). Wpłynęło to na zdolność kraju do zarządzania finansami publicznymi i utrzymania zrównoważonego budżetu. W rezultacie deficyt budżetowy narasta, co powoduje poważne obawy wśród władz Ukrainy i społeczeństwa, ale dopóki trwa wojna problem ten jest mniej istotny.

Aby poradzić sobie z deficytem budżetowym, rząd Ukrainy nie jest w stanie podjąć jakichkolwiek działań mających na celu zwiększenie wpływów do budżetu oraz kontrolowania wydatków.

Kraj nadal boryka się z korupcją, niedostateczną efektywnością administracji publicznej oraz problemami strukturalnymi w gospodarce.

Deficyt budżetowy ma poważne konsekwencje dla gospodarki Ukrainy oraz dla społeczeństwa uważa Komisja Europejska.  Może prowadzić do ograniczenia inwestycji w sektorach kluczowych, takich jak infrastruktura, ochrona zdrowia czy edukacja. Może również prowadzić do obniżenia poziomu usług publicznych oraz programów społecznych, co może negatywnie wpływać na życie obywateli, zwłaszcza osób najuboższych i najbardziej potrzebujących wsparcia.

Obecna sytuacja finansowa Ukrainy ma również poważne implikacje polityczne.

Gdyby zachodni sojusznicy ne przekazali darowizny miliardów dolarów deficyt budżetowy Ukrainy mógłby ograniczać zdolność rządu do prowadzenia działań na rzecz wzmacniania obronności kraju, zwłaszcza w obliczu trwającego konfliktu z Rosją.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *