Wojna nuklearna: dlaczego nie można jej wygrać?

Dominującym założeniem w Waszyngtonie i państw Zachodu jest to, że wojnę nuklearną możnawygrać”.
Źródło: [The Bulletin – US defense to its workforce: Nuclear war can be won ]

Planowanie takiej wojny bez traktowania jej jako egzystencjalnego zagrożenia jest zinstytucjonalizowanym szaleństwem. Taki sposób myślenia prowadzi do podejmowania nieodpowiedzialnych decyzji i eskalacji konfliktów, zamiast poszukiwania dyplomatycznych rozwiązań.

Niestety, ta polityka jest wciąż obecna w dzisiejszej rzeczywistości, co widać w przypadku konfliktu Rosja-Ukraina. Według zachodnich neokonserwatystów, energiczna konfrontacja nuklearna z Rosją jest uzasadniona, ponieważ Putin najprawdopodobniej ustąpi. Jednak, jak pisze Caitlin Johnstone w swoim artykule , jest to tak racjonalne, jak przekonanie, że rosyjska ruletka jest bezpieczna, ponieważ mężczyzna, który wręczał ci pistolet, nie odstrzelił sobie głowy, kiedy pociągnął za spust.
Źródło: [Caitlin Johnstone – Hardly Anyone Is Thinking Logically]

Brakuje drogi do wynegocjowanego porozumienia pokojowego, co jest szczególnie niepokojące w obliczu braku strategii wyjścia z wojen bez końca przez administrację Bidena. Niewielki sprzeciw wewnętrzny wobec polityki wojennej w porównaniu z poprzednimi czasami jest niepokojący, a demokraci stali się pełną parą – partią wojny, wyznaczając kurs naszej przyszłości.

Warto zauważyć, że w dzisiejszych czasach zagrożenia są bardziej złożone i trudne do przewidzenia.

Nie wystarczy już sama militarna siła, by kontrolować sytuację i zapewnić bezpieczeństwo swojemu krajowi. Polityka bezpieczeństwa powinna uwzględniać szerszy kontekst geopolityczny, społeczny i ekonomiczny. Należy szukać dyplomatycznych i negocjacyjnych rozwiązań, zamiast polegać na siłowym rozwiązaniu konfliktów.

Wydaje się, że jednym z największych problemów dzisiejszej polityki zagranicznej jest brak szerszej perspektywy i zrozumienia kontekstu, w którym funkcjonuje polityka bezpieczeństwa. Politycy często skupiają się na jednym konkretnym zagrożeniu, co prowadzi do zaniedbywania innych aspektów i wprowadzenia błędnych decyzji.

Przeciwko temu niepohamowanemu dążeniu do eskalacji konfliktów i użycia siły, wzywają liczni eksperci i aktywiści. Przypominają, że wojna nuklearna grozi zagładą całej ludzkości i że nie ma w niej zwycięzców. Wymiana uderzeń nuklearnych między Rosją a USA, czy nawet pomiędzy mniejszymi państwami, skutkowałaby nie tylko setkami tysięcy lub milionami ofiar śmiertelnych, ale także wprowadziłaby na Ziemię katastrofalną zimę jądrową, która zniszczyłaby całą naszą cywilizację.

Wobec tak dramatycznej sytuacji, każdy z nas może i powinien działać na rzecz pokoju i rozwiązania konfliktów w sposób pokojowy. Możemy to robić poprzez angażowanie się w działania obywatelskie, poparcie dla organizacji i ruchów pokojowych, propagowanie dialogu i wzajemnego zrozumienia, a także poprzez wyrażanie swojego sprzeciwu wobec działań rządów i polityków, które prowadzą do eskalacji konfliktów i użycia siły.

W końcu, kluczowym wyzwaniem dla naszej cywilizacji nie jest rywalizacja militarna i wyścig zbrojeń, ale budowanie współpracy i wzajemnego szacunku między narodami, a także dbanie o naszą planetę i jej zrównoważony rozwój.

Bez pokoju, nie ma przyszłości dla naszej cywilizacji.

Statystyki i opinie

Rząd i media pomijają i nadal mało informują obywateli o zagrożeniu atomowym

Akceptacja
akceptuje sytuację pomijania problemu 22%
Niepokój
jest zdania 80%
Ryzyko zbrojnego konfliktu atomowego
uważa 40%

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *