Kosztowna fińska elektrownia jądrowa w Olkiluoto 3 już otwarta. Francuski podatnik musiał już zapłacić fińskiemu operatorowi karę w wysokości 1 miliarda euro za opóźnienia w budowie

Elektrownia jądrowa EPR Areva-Siemens w Olkiluoto 3 otrzymała w końcu zezwolenie na uruchomienie.

Warto jednak zauważyć, że budowa elektrowni rozpoczęła się już w 2005 roku i pierwotnie miała zostać ukończona w 2009 roku. Niestety, na przestrzeni lat wiele czynników przyczyniło się do opóźnienia realizacji tego projektu.

Początkowa wartość inwestycji wynosiła 3,2 mld euro, jednak obecnie ta liczba znacznie przekroczyła 10 miliardów euro.

Opóźnienia w budowie elektrowni spowodowały, że francuski podatnik musiał już zapłacić fińskiemu operatorowi karę w wysokości 1 miliarda euro.

Ten przypadek doskonale ilustruje, jak trudne i kosztowne może być wdrażanie nowych technologii w dziedzinie energetyki, zwłaszcza w przypadku elektrowni atomowych.

Nie tylko koszty, ale także kontrowersje wokół energii jądrowej są widoczne w przypadku elektrowni Olkiluoto 3

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *