– Różne trajektorie wojenne na Ukrainie opracowane przez amerykańską korporację RAND

RAND

Pół-rządowa korporacja RAND, analizuje i kreśli strategie wpływając na amerykańską opinię publiczną, kieruje amerykańskimi klasami politycznymi i jest opiniotwórcza dla rządu.

Korporacja RAND została założona zaraz po II wojnie światowej przez Korpus Powietrzny Armii Stanów Zjednoczonych, (który wkrótce przekształcił się w Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych). Generałowie Sił Powietrznych, którzy wpadli na ten pomysł, próbowali utrwalić wojenne stosunki, które rozwinęły się między społecznościami naukowymi i intelektualnymi a armią amerykańską, czego przykładem jest projekt Manhattan,

Większość prac RAND była zawsze ideologiczna, mająca na celu wspieranie amerykańskich wartości a także przeciwdziałanie marksizmowi. Jej analizy czyniły ją coraz bardziej racjonalną i naukową stając się dzisiaj opiniotwórczą siłą amerykańskiej polityki.

Wielu analityków przedstawiło scenariusze krótkoterminowej trajektorii wojny – a nawet końcówek. Chociaż takie scenariusze są ważnymi konstruktami do myślenia o przyszłości, są mniej pomocne w określaniu, jaki możliwy rozwój wydarzeń ma największe znaczenie dla Stanów Zjednoczonych i sojuszników.

Bardziej przydatne będzie rozważenie, które konkretne aspekty przyszłego rozwoju konfliktu będą miały najbardziej znaczący wpływ na interesy USA i państw europejskich. 

Zamiast bogatych, opisowych scenariuszy jak to obserwujemy w mediach, przyjrzyjmy się pięciu kluczowym wymiarom, które definiują dzisiaj jedyne możliwe – alternatywne, trajektorie wojenne:

  • możliwości użycia przez Rosję broni nuklearnej;
  • możliwej eskalacji do konfliktu Rosja- NATO;
  • kontrola terytorialna;
  • czas trwania wojny;
  • forma zakończenia wojny.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *