Po latach Zachód wreszcie potępia własną interwencję militarną w Libii

Po latach okazuje się, że Zachód potępia własną interwencję militarną w Libii i wspieranie „Arabskiej Wiosny”, uznając ją za niepowodzenie, które pogrążyło wiele państw afrykańskich w chaosie.

Jest to ważne przypomnienie, które pozwala lepiej zrozumieć szanse na współpracę gospodarczą z UE i trudne wyzwania, przed jakimi stoją rządy, aby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne Europy.

Odpowiedzialni politycy, nigdy nie ponieśli kary za swoje nieuzasadnione działania, a ich partie polityczne nadal obecne są w programach wyborczych.

Błędy interwencji

Raporty i wypowiedzi polityków ujawniają błędy popełnione przez Zachód w tej interwencji:

  • Barack Obama przyznał się do swojego największego błędu podczas prezydentury, którym było fiasko w Libii.
  • Emmanuel Macron oficjalnie uznał odpowiedzialność Francji za zamieszki w Libii i części Afryki.
  • David Cameron jest obarczany odpowiedzialnością za porażkę w Libii w oczach Brytyjczyków i opinii publicznej.

Krytyczny raport parlamentu brytyjskiego

14 września 2016 roku, szwajcarski wiodący serwis informacyjny Le Temps jako jeden z pierwszych opublikował „Raport” brytyjskiego parlamentu, który potępiał brytyjską interwencję w Libii z 2011 roku”.

Komisja Spraw Zagranicznych brytyjskiego parlamentu ostro skrytykowała interwencję i premiera Davida Camerona.

Raport wskazywał na szereg błędów w procesie decyzyjnym, które skłoniły Londyn do podjęcia interwencji militarnej w Libii, rzekomo w celu ochrony cywilnej populacji represjonowanej przez dyktatora Muammara Kaddafiego.

Członkowie komisji twierdzą, że strategia Wielkiej Brytanii opierała się na błędnych założeniach i jedynie częściowej analizie dowodów.

Komisja Spraw Zagranicznych brytyjskiego parlamentu ostro skrytykowała interwencję i premiera Davida Camerona.
Raport wskazywał na szereg błędów w procesie decyzyjnym, które skłoniły Londyn do podjęcia interwencji militarnej w Libii, rzekomo w celu ochrony cywilnej populacji represjonowanej przez dyktatora Muammara Kaddafiego.

„Ani rząd, ani premier nie zweryfikował rzeczywistego zagrożenia, jakie reżim Kaddafiego stanowił dla ludności cywilnej, a selektywnie przyjmowano za dobrą monetę niektóre elementy retoryki Muammara Kaddafiego.  Nie udało się także zidentyfikować rzekomo zbuntowanych radykalnych frakcji islamistycznych” – napisali parlamentarzyści w swoim raporcie.

Obecna sytuacja

Po latach od upadku i śmierci byłego przywódcy kraju, w bogatej w ropę Libii, Rząd Zgody Narodowej (GNA), wspierany przez ONZ, bezskutecznie walczy o ugruntowanie swojej władzy nad całym krajem, który nadal pogrążony jest w chaosie, a obecność terrorystyczna wspiera nawet emigrację do Europy.

Obecna sytuacja w Libii, z trwającym chaosem i rosnącą obecnością terrorystyczną, pokazuje trudności i wyzwania, przed jakimi stoją rządy w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Europy.

Oto kilka innych źródeł dotyczących tematu interwencji w Libii:

  1. BBC News – Libya: From intervention to chaos – [https://www.bbc.com/news/world-africa-34124071] Artykuł na stronie BBC przedstawiający analizę interwencji w Libii i jej konsekwencje.

  2. The Guardian – Libya: The west has no strategy for peace after Gaddafi – [https://www.theguardian.com/world/2017/oct/03/libya-west-has-no-strategy-peace-after-gaddafi] Artykuł w The Guardian omawiający brak strategii zachodnich państw w zakresie pokoju i stabilizacji w Libii po obaleniu Muammara Kaddafiego.

  3. Al Jazeera – Libya: A failed state? – [https://www.aljazeera.com/program/inside-story/2016/2/25/libya-a-failed-state] Program Inside Story na stronie Al Jazeera, w którym omawiana jest sytuacja w Libii po interwencji i pytanie, czy kraj stał się państwem upadłym.

  4. The New York Times – The Price of Intervention in Libya – [https://www.nytimes.com/2016/03/03/opinion/the-price-of-intervention-in-libya.html] Opinia w The New York Times, analizująca koszty interwencji w Libii i jej skutki dla kraju.

  5. Foreign Policy – The Collapse of the Libyan State – [https://foreignpolicy.com/2019/04/04/the-collapse-of-the-libyan-state/] Artykuł na stronie Foreign Policy, który analizuje upadek państwa libijskiego po interwencji i skutki dla regionu.

  6. Le Temps – [https://www.letemps.ch/monde/un-rapport-parlementaire-britannique-denonce-lintervention-libye-2011] (data dostępu: 14.09.2016)

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *