– Głównym zmartwieniem amerykańskiego Sekretarza Skarbu jest brak międzynarodowej współpracy z Ameryką

Większość państw na świecie nadal odmawia współpracy z Ameryką dotyczącej ekonomicznej izolacji Rosji. 

To prawda, że ​​Stany Zjednoczone były bardzo skuteczne w mobilizowaniu głównych sojuszników USA, takich jak Unia Europejska, Wielka Brytania, Japonia i Australia, do udziału w sankcjach, ale wiele narodów na świecie nie popiera dzisiaj naszego stanowiska” – powiedziała amerykańska sekretarz skarbu.

Twardy amerykański rdzeń koalicji sanacyjnej obejmuje większość najbogatszych narodów świata reprezentuje tylko około 15% światowej populacji.

A co z resztą świata pyta amerykański sekretarz skarbu Janet Yellen podczas przemówienia wygłoszonego na początku kwietnia b.r. w Radzie Atlantyckiej.

Oznacza to, że ogromna część świata jest mniej więcej w zawieszeniu, lub dezaprobacji inicjatyw amerykańskich i ich zachodnich sojuszników.

Kraje reprezentujące ponad połowę światowej populacji, to obecni rywale USA:

  • Chiny;
  • Indie;
  • Wietnam;
  • Afryka Zachodnia;
  • Ameryka Łacińska;
  • i wiele innych państw wschodzących. 

Te kraje, albo wstrzymały się od głosu, albo zagłosowały przeciwko rezolucji ONZ potępiającej Rosję za jej inwazję i nie głosowały za usunięciem Rosji z Rady Praw Człowieka ONZ. 

Dlaczego tak się dzieje skoro niesiemy im wolność i demokrację?

W opinii J. Yellen, niektóre z największych krajów świata, w szczególności Indie i Chiny, w sposób znaczny zwiększają swój import towarów i surowców z Rosji – kraju objętego przez nas sankcjami. Handel Chin z Rosją wzrósł w marcu o 12% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Przemówienie w Radzie Atlantyckiej przez amerykańską Sekretarz Skarbu nakreśla głębszą rewizję tego, co konflikt z Rosją oznacza dla światowego porządku gospodarczego

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *