Klimatyczna tragedia doczesności: Jak pandemia wpłynęła na inwestycje i działania na rzecz klimatu?

Ogromne sumy pieniędzy mobilizowane przez rządzące elity na plany stymulacyjne po pandemii mają ogromne znaczenie dla naprawy gospodarki.

Jednak istnieje obawa, że te środki mogą nas postawić na trajektoriach, z których będzie trudno się wydostać.

Czy rzeczywiście nasi liderzy postrzegają zmiany klimatyczne jako sytuację nadzwyczajną i podejmują odpowiednie kroki?

Naukowa społeczność nadal ostrzega przed narastającą katastrofą ekologiczną, ale czy polityka i media nadal pozostają obojętne na ten problem?

Brak inwestycji w cele klimatyczne

Według badania opublikowanego przez brytyjską firmę konsultingową Vivid Economics, tylko jedna dziesiąta środków przeznaczonych przez rząd Wielkiej Brytanii na naprawę gospodarczą po pandemii została zainwestowana w projekty redukujące emisje gazów cieplarnianych lub przywracające środowisko naturalne. To zaskakujące odkrycie, biorąc pod uwagę pilność i ważność działań na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi.

Najwięksi emitenci zanieczyszczeń

 Wielu kluczowych graczy światowej gospodarki, takich jak Rosja, Arabia Saudyjska, Meksyk, Niemcy, Chiny i Stany Zjednoczone, nadal należy do największych emitentów zanieczyszczeń. Chiny i Indie kontynuują inwestycje w elektrownie oparte na węglu, co przyczynia się do wzrostu emisji gazów cieplarnianych. Te dane pokazują, że mimo rosnącej świadomości i obaw dotyczących skutków katastrof klimatycznych, niektóre państwa i korporacje nie podejmują wystarczających działań, aby zmniejszyć emisje.

Brak jasnej strategii transformacji klimatycznej

Według Henri Waismana, badacza programu klimatycznego Instytutu Zrównoważonego Rozwoju i Stosunków Międzynarodowych, istnieje rażący brak jasnej strategii różnych aktorów transformacji klimatycznej. Planowane środki stymulacyjne opierają się głównie na przeszłych doświadczeniach i nie uwzględniają skalę potrzebnej transformacji. W rezultacie istnieje ryzyko, że środki finansowe, o które firmy zabiegają, mogą okazać się trudne do przeznaczenia na cele klimatyczne w przyszłości.

Podsumowanie:

Naukowa społeczność wciąż ostrzega przed narastającą katastrofą ekologiczną związaną ze zmianami klimatycznymi. Pomimo coraz większych obaw społeczeństwa, temat ten nadal pozostaje na drugim planie w polityce i mediach. Analiza wydatków rządowych w niektórych krajach, takich jak Wielka Brytania, pokazuje brak inwestycji w projekty mające na celu redukcję emisji i przywracanie środowiska naturalnego. Ponadto, najwięksi emitenci zanieczyszczeń wciąż nie podejmują wystarczających działań w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. W obliczu tych problemów istnieje pilna potrzeba opracowania jasnej strategii transformacji klimatycznej, która uwzględnia skalę i pilność działań potrzebnych do zahamowania zmian klimatycznych.

Źródła:

  1. „Only one-tenth of UK pandemic recovery spending on green projects, study finds” – The Guardian (https://www.theguardian.com/environment/2022/nov/17/only-one-tenth-of-uk-pandemic-recovery-spending-on-green-projects-study-finds)
  2. „Global CO2 emissions rise again, driven by China” – BBC News (https://www.bbc.com/news/science-environment-61805714)
  3. „Pandemic stimulus plans risk leaving emissions high, warns climate economist” – The Guardian (https://www.theguardian.com/environment/2022/oct/03/pandemic-stimulus-plans-risk-leaving-emissions-high-warns-climate-economist

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *