Globalne rządowe plany stymulacyjne 17 bln dolarów zwiększają jedynie emisje CO2

Rządy zmobilizowały ponad 17 bilionów dolarów w ciągu piętnastu miesięcy, aby zareagować na pandemię. 

Pandemia COVID-19 skupiła uwagę rządów na pilnych inwestycjach w ożywienie gospodarki, utrzymanie zatrudnienia i wzrostu płac.

Jednak w tym samym czasie transformacja energetyczna, która wymaga długoterminowej perspektywy, większych środków finansowych i spójnej światowej wizji osiągnięcia neutralności węglowej, została zepchnięta na plan dalszy.

Wobec zbliżającego się kryzysu klimatycznego i utraty bioróżnorodności, nasuwa się pytanie – gdzie są interwencje i inwestycje rządów, jeśli rzeczywiście postrzegają te wyzwania jako kryzys?

Jeśli naprawdę postrzegają zmiany klimatyczne i załamanie bioróżnorodności jako kryzys, to gdzie jest ich poziom interwencji i inwestycji? 

Brak wystarczających inwestycji w czystą energię

Raport Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) informuje, że globalne emisje CO2 mają osiągnąć rekordowy poziom w 2023 roku. Jednocześnie środki przeznaczone na czystą energię w państwowych planach stymulacyjnych są nadal bardzo niskie. Analizy przeprowadzone od początku pandemii wskazują, że rządy nie inwestują wystarczająco dużo w rozwiązania oparte na klimacie i przyrodzie.

Brak ambicji rządów

Według raportu IEA, tylko 2% środków uwolnionych przez państwa w celu ożywienia gospodarki zostało przeznaczone na rozwój „czystej energii„. Jeśli rządy nie zwiększą swoich ambicji, globalne emisje CO2 będą nadal rosnąć w kolejnych latach. Obliczenia agencji pokazują, że z prawie 17 bilionów dolarów przeznaczonych na rozwój gospodarek po pandemii, tylko 380 miliardów dolarów zostało przeznaczone na projekty „zrównoważonej” energii. Te inwestycje są godne pochwały, ale wciąż niewystarczające, aby skutecznie poradzić sobie z kryzysem klimatycznym. 

Niepokojące wyniki i brak neutralności węglowej

Roczne wydatki planowane przez rządy na energię odnawialną stanowią tylko 35% budżetu potrzebnego do osiągnięcia neutralności węglowej do 2050 roku, według IEA. W krajach wschodzących, rozwijających się i Chinach odsetek ten spada do 20%. Dyrektor wykonawczy agencji, Fatih Birol, podkreśla, że inwestycje w czystą energię nie tylko są dalekie od wymaganego poziomu, aby wprowadzić świat na ścieżkę neutralności węglowej do 2050 roku, ale nawet nie wystarczają, aby zapobiec wzrostowi emisji gazów cieplarnianych.

Podsumowanie:

Pandemia COVID-19 skoncentrowała uwagę rządów na krótkoterminowych inwestycjach w ożywienie gospodarcze, podczas gdy transformacja energetyczna pozostała na drugim planie. Środki przeznaczone na czystą energię są nadal niewystarczające, co prowadzi do prognozowanego wzrostu globalnych emisji CO2 w 2023 roku. Brak ambicji rządów i niedostateczne inwestycje stwarzają poważne wyzwania w walce z kryzysem klimatycznym i utratą bioróżnorodności.

Źródła:

  1. „World Energy Outlook 2020” – International Energy Agency (IEA) (https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2020)
  2. „Global CO2 emissions to reach record levels in 2023, says IEA” – The Guardian (https://www.theguardian.com/environment/2022/may/03/global-co2-emissions-to-reach-record-levels-in-2023-says-iea)
  3. „COVID-19 Recovery: Tracking Government Spending for a Green and Inclusive Recovery” – International Energy Agency (IEA) (https://www.iea.org/reports/covid-19-recovery-tracking-government-spending-for-a-green-and-inclusive-recovery)

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *