Inflacja a ceny ropy i innych towarów

W powojennej historii Stanów Zjednoczonych zdarzyła się tylko jedna podwójna recesja, czyli długotrwała dekoniunktura przerywana krótkotrwałym, iluzorycznym ożywieniem gospodarczym, w której ceny surowców odgrywały główną rolę.

Miało to miejsce na początku lat 80., gdy Rezerwa Federalna (Fed) pod przewodnictwem Paula Volckera starała się zwalczyć dwucyfrową inflację, spowodowaną gwałtownym wzrostem cen ropy naftowej pod koniec poprzedniej dekady.

Tamte wydarzenia stanowiły doskonałe studium wpływu szoków surowcowych na ogólną dynamikę cen.
Sugerowały również, że w przypadku takiej „podażowej” inflacji banki centralne mogą walczyć tradycyjnymi metodami, takimi jak podnoszenie stóp procentowych.
Jednak przez trzy dekady, które minęły od tamtego czasu, poglądy ekonomistów na tę kwestię ewoluowały.

W 1979 roku, głównie z powodu rewolucji irańskiej, ceny ropy naftowej wzrosły o ponad dwukrotność. W rezultacie inflacja w USA skoczyła z już wysokiego poziomu około 9 proc. do niemal 15 proc.

Aby ją powstrzymać, przewodniczący Fedu, Paul Volcker, który objął ster Rezerwy Federalnej w sierpniu 1979 roku, zdecydował się na bezprecedensowe podwyżki stóp procentowych. W ciągu kilku miesięcy główna stopa procentowa w USA wzrosła z blisko 12 proc. do 20 proc.

Rezultatem tej restrykcyjnej polityki pieniężnej była recesja, ale gdy tylko gospodarka zaczęła się poprawiać, Fed ponownie podniósł główną stopę procentową do 20 proc. Spowodowało to nawrót recesji, ale jednocześnie skutecznie opanowało inflację

  • W ostatnich latach, pomimo silnych wzrostów cen ropy, zachodnie banki centralne postępowały zupełnie inaczej niż Fed trzy dekady temu. Od początku 2007 roku do lata 2008 roku cena baryłki ropy naftowej wzrosła z około 60 dolarów do 145 dolarów. Ceny innych surowców również gwałtownie wzrosły. Mimo to w 2007 roku Fed nie tylko nie zaostrzył polityki pieniężnej, ale jesienią rozpoczął jej gwałtowne łagodzenie w związku z kryzysem finansowym, mimo że inflacja systematycznie rosła. Warto przypomnieć, że latem 2008 roku cena ropy Brent osiągnęła rekordowy poziom 145 dolarów.

  • Podobnie postąpił Bank Anglii. W Wielkiej Brytanii inflacja od ponad trzech lat przekracza cel banku centralnego (2 proc.), a bank ten nie reaguje na to, tłumacząc, że jest to tymczasowy efekt, podobnie jak dzisiaj w ekonomii pandemii i wysokich cen surowców

Surowce są historycznie słabe na dłuższą metę, ponieważ wzrost wydajności producentów lub kopalń zwykle powoduje, że z czasem stają się one tańsze. Jednak generalnie były one wysokimi zwycięzcami w okresach inflacyjnych. 

Ropa, jako kluczowy towar XX wieku, radziła sobie dobrze we wszystkich trzech dekadach inflacji. To był w zasadzie aksjomat – wysokie ceny ropy naftowej są w zasadzie tym kluczowym surowcem, który definiuje okresy inflacyjne. Określana jest ona mianem wejściowego surowca w okres inflacji.

Ten wykres ropy pokazuje również, że dekada 2000 roku byłaby prawdopodobnie kolejną dekadą inflacji dla Stanów Zjednoczonych, ale wielki cykl offshoringu siły roboczej do Chin, który rozpoczął się w tym czasie, w zasadzie wyeksportował tę inflację gdzie indziej i zapobiegł jej zbyt iemu poziomowi w kraju.

Konsekwencją delokalizacji amerykańskich zakładów produkcyjnych były niskie płace, co utrzymywało ceny konsumpcyjne w ryzach, oddalając tym samym inflację.

Poniżej przedstawiamy kilka ogólnych źródeł, w których można znaleźć informacje na ten temat:

  1. Artykuły naukowe lub badawcze w czasopismach ekonomicznych: Przeszukaj bazy danych takie jak JSTOR, ScienceDirect lub Google Scholar, aby znaleźć artykuły naukowe dotyczące podwójnej recesji i jej wpływu na politykę monetarną.

  2. Publikacje Rezerwy Federalnej: Odwiedź oficjalną stronę internetową Federal Reserve (federalreserve.gov), gdzie można znaleźć raporty, badania i przemówienia dotyczące polityki pieniężnej i recesji.

  3. Ekonomiści i analitycy finansowi: Przeszukaj artykuły i wywiady z ekonomistami i analitykami znanymi ze swojej wiedzy na temat polityki monetarnej i recesji. Takie źródła często można znaleźć w gazetach finansowych, takich jak The Wall Street Journal, Financial Times czy Bloomberg.

  4. Książki i publikacje akademickie: Szukaj książek i publikacji ekonomicznych autorstwa znanych ekonomistów, które omawiają historię recesji i politykę pieniężną. Przykłady takich książek to „The Great Inflation and Its Aftermath” autorstwa Roberta J. Samuela czy „This Time is Different: Eight Centuries of Financial Folly” autorstwa Carmen M. Reinhart i Kenneth S. Rogoff.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *