– Jaka będzie nowa mapa powiązań globalnych w zmieniającym się świecie na kolejne dekady?

Zmiana podejścia UE do globalizacji w związku z wojną na Ukrainie i konfliktem amerykańsko-chińskim
 (C. Lagarde)

Wojna rosyjsko-ukraińska nie tylko rzuciła cień na Europę, ale także postawiła kilka pytań o to, dokąd zmierza światowa gospodarka w XXI wieku. 

Zmiany, które obserwujemy, mogą oznaczać, że nadchodzą niepewne czasy dla handlu i dalszego wzrostu gospodarczego na świecie.

Nasza światowa gospodarka się zmienia w wyniku czego sojusze tworzą nową globalną mapę relacji gospodarczych

Konsekwencje gospodarcze rosyjskiej inwazji na Ukrainę mogą oznaczać decydujący moment dla globalizacji w XXI wieku” – powiedziała prezes EBC Christine Lagarde w swoim przemówieniu programowym w „Peterson Institute for International Economics” w dniu 22 kwietnia br.

Jest jeszcze za wcześnie, aby powiedzieć, jak to się rozegra, ale już teraz widać pojawienie się trzech wyraźnych zmian. To są zmiany od zależności po dywersyfikację, od wydajności po bezpieczeństwo i od globalizacji po regionalizację” – powiedziała Prezes EBC.

Globalizacja przeszłość i teraźniejszość

Dążenie do zwiększenia wydajności spowodowało, że globalne łańcuchy dostaw rozkwitły wraz z rosnącą falą handlu, a produkcja była coraz bardziej rozdzielana ponad granicami. Obecnie około połowa światowego handlu jest związana z globalnym łańcuchem wartości, czyli działaniami GVC (Global value chains) – informuje seria dokumentów roboczych badań o polityce Banku Światowego (Borin, A., Mancini M. i Taglioni, D. (2021), „ Pomiar ekspozycji na ryzyko w globalnych łańcuchach wartości  nr 9785)”.

Szczególnie Europa skorzystała na globalizacji. 
Handel jako udział w PKB wzrósł w strefie euro z 31 proc. do 54 proc. w latach 1999–2019, podczas gdy w Stanach Zjednoczonych wzrósł z zaledwie 23 proc. do 26 proc. – przedstawiła w swoim wykładzie „Globalizacja po pandemii”16 października 2021 r. Lagarde, C podczas dorocznych spotkań MFW. 

Korzyści ekonomiczne z tego wszystkiego były realne. Integracja z globalnymi łańcuchami wartości doprowadziła do niższych cen importowych, rozprzestrzeniania się technologii i wzrostu wydajności wynikającego z międzynarodowego podziału pracy.
Bank Światowy stwierdza, że ​​wzrost udziału w globalnych łańcuchach wartości (GVC) o 1 proc. wiąże się w dłuższej perspektywie ze wzrostem dochodu per capita o ponad 1 proc.

W ostatnich latach pojawiły się dwa czynniki, które obnażają słabe punkty obecnego modelu globalizacji

Wykazano, że wzrost wydajności związany z rozwojem produkcji jest podatny na ryzyko. Globalne łańcuchy dostaw stały się również niezwykle podatne na zakłócenia w obliczu globalnych wstrząsów, które dotykają wiele sektorów jednocześnie.

Temat ten został bardzo dobrze przedstawiony w raporcie National Bureau of Economic Research „Ryzyko i globalne łańcuchy dostaw: co wiemy i co musimy wiedzieć ”, (seria dokumentów roboczych nr 29444, październik). 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *