Janet Yellen, sekretarz skarbu USA, wezwała Europę do „ostrożności” przed wprowadzeniem całkowitego zakazu importu rosyjskiej energii

Janet Yellen, sekretarz skarbu USA, „wezwała Europę do ostrożności” przed wprowadzeniem całkowitego zakazu importu rosyjskiej energii.

Ostrzegła przed potencjalnymi szkodami, jakie taki ruch może wyrządzić gospodarce europejskiej i reszcie świata.

Wskazała na możliwość zakłócenia dostaw energii, wzrostu cen energii, a także negatywnych skutków dla gospodarki światowej, zwłaszcza w kontekście już istniejących trudności gospodarczych związanych z pandemią.

Co dziwne, jej wypowiedzi nie spowodowały reakcji ani Brukseli, ani z Kijowa.

Mimo ostrzeżeń ze strony sekretarza skarbu USA, europejskie władze nie wydały oficjalnych komunikatów ani nie podjęły działań w celu zmiany planów dotyczących zakazu importu rosyjskiej energii.

Jest to zaskakujące, zwłaszcza w kontekście napięć między Rosją a Ukrainą, które mogą wpłynąć na dostawy energii do Europy. Brak reakcji ze strony Brukseli i Kijowa może budzić pytania o politykę energetyczną i kierunek, w jakim zmierza europejska polityka energetyczna.

Wprowadzenie całkowitego zakazu importu rosyjskiej energii może mieć daleko idące konsekwencje dla gospodarki europejskiej, zwłaszcza jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie kroki w celu zabezpieczenia alternatywnych dostaw energii. Decyzja w tej sprawie może być trudna i wymagać delikatnego balansowania pomiędzy interesami politycznymi a gospodarczymi.

Więc ile jeszcze będzie kolejnych sankcji?

Co do liczby kolejnych sankcji, nie jest znane, ile jeszcze ich będzie. Wszystko zależy od podpowiedzi innych państw, których Unia Europejska chętnie słucha i do których zazwyczaj pozytywnie się ustosunkowuje.

W ramach piątego pakietu sankcji, Bruksela zaproponowała zaprzestanie importu rosyjskiego węgla. W rezultacie popyt na pellety – paliwo stałe w formie granulatu uzyskiwane z biomasy, głównie przeznaczone do spalania w gospodarstwach indywidualnych – wzrósł. Nie jest wykluczone, że zbiorowe instalacje grzewcze również skorzystają z tego paliwa, co dodatkowo podniesie jego ceny w przyszłym roku. Jednak już teraz brakuje go w Danii, Austrii i Niemczech.

  • Błyszczące diamenty rosyjskie nie zostają uwzględnione w żadnych dotychczasowych sankcjach. Wszelkie próby nałożenia sankcji na tę szlachetną odmianę węgla zawsze wyłowyłały sprzeciw Antwerpii.

  • Od kwietnia Chiny zniosły cła na import węgla i wysysają rynek.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *