Ustalania ceny megawatogodziny w Europie powodem eksplozji cen energii elektrycznej – przykład Francji

Cena francuskiej energii elektrycznej eksploduje a energetyka jądrowa dostarcza aż 67% krajowej energii elektrycznej. Większość wytwarzanej energii elektrycznej we Francji pochodzi z elektrowni atomowych.

Oto struktura energetyczna energii we Francji:

Teraz przejdźmy do cen uranu

  • Poniższy wykres skupiający się na ewolucji ceny uranu – niezbędnego do działania jądrowego źródła energii francuskiej.
  • Nie ma powodów ubolewać nad wzrostem cen uranu nawet o 10% między początkiem 2019 r. a grudniem 2021 r.
  • Cena uranu wzrosła mniej niż paliw kopalnych w tym samym okresie.

    Od drugiego kwartału 2020 r. światowa cena gazu wzrosła pięciokrotnie, światowa cena węgla trzykrotnie, a światowa cena ropy dwukrotnie. 
    Innymi słowy, szczyt ceny uranu osiągnięty w czerwcu 2007 r. jest na szczęście daleki od maksimów.

Pod względem produkcji energetyka jądrowa dostarcza 67% krajowej energii elektrycznej.  A jednak ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym we Francji rzeczywiście rosną!

Jeszcze przed konfliktem na Ukrainie …

Ten wzrost ceny energii elektrycznej w państwach unijnych, która na koniec 2021 r. osiągnęła poziom 540 euro, mocno kontrastuje ze stabilnością, jakiej doświadczyły w latach 2015–2020.

Jak zatem wytłumaczyć ten rozdźwięk między ceną uranu a ceną energii elektrycznej na rynku hurtowym we Francji?
Wszystkiemu odpowiedzialna jest nieudolna polityka ekonomiczna UE szczególnie w zakresie regulacji energetycznych.

Wyjaśnienie tkwi w sposobie ustalania ceny megawatogodziny w Europie: ustala się ją, biorąc pod uwagę koszt produkcji energii elektrycznej przez ostatnią elektrownię cieplną, nazywany w przypadku szczytu aktywności. Jednak ta ostatnia elektrownia „nazywana na wypadek szczytu” znajduje się w Niemczech i pracuje wyłącznie na gazie.

Ta bezsensowna operacja, którą zawdzięczamy europejskim ramom, ma tę niefortunną konsekwencję, że rachunek za prąd we Francji i innych państwach unijnych opiera się na cenie gazu. 

Jednak w miarę jak ceny gazu osiągają wygórowane ceny, energia elektryczna podlega tej samej dynamice.

Innymi słowy, wzrost ten, który bardzo gwałtownie wpływa na siłę nabywczą gospodarstw domowych, nie jest w żaden sposób powiązany z wartością materiałów niezbędnych do jego produkcji (uranu), wynika wyłącznie z metody liczenia i specyfiki Unii Europejskiej.

Francja, chociaż produkuje większość swojej energii z energii jądrowej, cierpi z powodu wzrostu cen gazu, którego cena jest bezpośrednio związana z ceną energii elektrycznej, ze względu na przepisy europejskie. Wszystko to mocno obciąża francuskie gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa, zwłaszcza że nic nie wskazuje na to, że ceny energii mają ponownie spaść w krótkim okresie.

Drugim czynnikiem wzrostu cen energii elektrycznej jest spadek produkcji. Produkcja energii jądrowej i energii cieplnej z paliw kopalnych spadła w 2020 r. odpowiednio o 11,6% (44 TWh) i 10,6% (4,5 TWh) w porównaniu z 2019 r.

Wniosek

Ceny energii na świecie wzrosły zatem o prawie 60% od 2019 r. Po spadku cen związanym ze spadkiem aktywności podczas kryzysu zdrowotnego w 2020 r. ceny zaczęły ponownie gwałtownie rosnąć wraz z globalnym ożywieniem gospodarczym.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *