Sankcje nałożone na Kubę nie osiągają wyznaczonych celów politycznych

Zakończenie niekończącej się wojny stało się wszechobecnym hasłem, używanym zarówno przez Republikanów, jak i Demokratów, aby przemówić do większości Amerykanów, którzy chcą zobaczyć koniec nieefektywnych wojen amerykańskich na całym świecie, oraz lepsze wykorzystanie ich ciężko zarobionych dolarów. 

Chociaż możemy myśleć, że wojna oznacza najazdy wojskowe i walki, istnieje aspekt amerykańskiej wojny, który zbyt często jest pomijany w dyskusji – wojna gospodarcza. 

Przykładem takiej wojny gospodarczej są nałożone sankcje na Kubę, które nie tylko nie osiągają zamierzonych celów politycznych, ale przynoszą jedynie cierpienie milionom niewinnych ludzi. Obecnie Kuba zmaga się z największymi niedoborami żywności od 25 lat. Twierdzenie, że sankcje są łagodnym narzędziem lub alternatywą dla wojny, zaprzecza dowodom, które wyraźnie ukazują destrukcyjny wpływ tych sankcji na zwykłych ludzi cierpiących z powodu ekonomicznej dewastacji.

Należy zauważyć, że pomimo tego, iż amerykańscy urzędnicy rutynowo odnoszą się do „praw człowieka” i „międzynarodowego porządku opartego na demokratycznych zasadach”, to amerykańska polityka sankcji podważa te zasady.

Zobacz więcej w innych opracowaniach:

  1. „The Toll of Trump’s Sanctions on the Cuban People” – Council on Foreign Relations URL: https://www.cfr.org/backgrounder/toll-trumps-sanctions-cuban-people
  2. „The Humanitarian Impact of Sanctions on Cuba” – Human Rights Watch URL: https://www.hrw.org/report/2019/10/23/humanitarian-impact-sanctions-cuba
  3. „U.S.-Cuba Relations: A Brief History” – U.S. Department of State URL: https://www.state.gov/u-s-cuba-relations/
  4. „The Effects of Economic Sanctions on Target Countries: Evidence from Cuba, Iran, and Libya” – Journal of Economic Perspectives URL: https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/089533005775196642

Eksperci ONZ argumentują od lat, że amerykańskie sankcje naruszają „prawa człowieka i normy postępowania międzynarodowego”. 

Taka polityka nie prowadzi do zadeklarowanych celów politycznych wymierzonych przeciwko rządzącej elicie, ale powoduje wielką nędzę milionów niewinnych ludzi.

Niezależni eksperci Rady Praw Człowieka, w wystąpieniu w Genewie 6 maja 2019 roku, wyrazili głębokie zaniepokojenie jednostronnymi środkami przymusu, jakie Stany Zjednoczone nałożyły na Kubę, Wenezuelę i Iran. Wskazali, że stosowanie sankcji gospodarczych w celach politycznych narusza prawa i normy postępowania międzynarodowego. Tego rodzaju działania mogą prowadzić do bezprecedensowych katastrof humanitarnych spowodowanych przez człowieka.

Idriss Jazairy, specjalny sprawozdawca ONZ, wyraził swoje zaniepokojenie negatywnymi skutkami sankcji, mówiąc: „Zmiana reżimu za pomocą środków ekonomicznych, które mogą prowadzić do odmowy podstawowych praw człowieka, a nawet do zagłodzenia, nigdy nie była akceptowaną praktyką w stosunkach międzynarodowych.”

Aby uzyskać pogłębione informacje na ten temat, polecamY zapoznanie się z poniższymi źródłami:

  1. „Humanitarian Impact of Unilateral Coercive Measures” – United Nations Human Rights Council URL: https://www.ohchr.org/EN/Issues/IntOrder/Pages/ImpactsUnilateralCoerciveMeasures.aspx
  2. „Report of the Special Rapporteur on the Negative Impact of Unilateral Coercive Measures on the Enjoyment of Human Rights” – United Nations General Assembly URL: https://undocs.org/A/74/157
  3. „The Unintended Consequences of U.S. Sanctions” – Council on Foreign Relations URL: https://www.cfr.org/backgrounder/unintended-consequences-us-sanctions
  4. „US Sanctions: Humanitarian Implications and Regional Responses” – Chatham House URL: https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/field/field_document/2021-01-15-us-sanctions-humanitarian-implications-and-regional-responses-petra-nagel.pdf

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *