Nieprzejrzyste i tajne rynki giełdowe – Dark Pools

Istnienie Dark Pools wielokrotnie było przyczyną wielu plotek, teorii spiskowych, a nawet mitów, wśród indywidualnych inwestorów, ze względu na ich nieprzejrzystą, a zatem tajemniczą stronę.

Dark Pools przez sam fakt swojego działania nabierają tajemniczego charakteru i wzbudzają zainteresowanie indywidualnych traderówy, którzy chcieliby zrozumieć tajemnice inwestycyjne, aby zarabiać duże pieniądze. 

Ale to nie jest takie proste! 

Istnieją inne platformy inwestycyjne, do których dostęp mają nieliczni, a transakcje zawierane są z dala od zgiełku światowych giełd i uwagi zwykłych inwestorów.

Dark pools (czyli rodzaj OTC, over-the-counter) są anonimowymi, prywatnymi giełdami, na których najwięksi inwestorzy instytucjonalni mogą handlować dużymi pakietami papierów wartościowych bez wywierania wpływu na ich ceny rynkowe. 

Główną cechą giełd dark pool jest anonimowość. Inwestorzy, którzy korzystają z tych platform, nie ujawniają swojej tożsamości ani wielkości zamówienia, co może być przydatne dla dużych inwestorów instytucjonalnych, którzy chcą uniknąć wpływu na ceny rynkowe lub nie chcą, aby ich zamówienia były widoczne dla innych uczestników rynku.

Handel odbywa się z dala od oficjalnych giełd, oferty kupna/sprzedaży nie są wyświetlane, a informacja o dokonanych transakcjach trafia do publicznej Wiadomości „post fatum”.

Giełdy dark pool powstały w celu zapewnienia większej prywatności i zmniejszenia wpływu na ceny dla dużych transakcji. Jednakże, istnieje również ryzyko, że w wyniku braku jawności i przejrzystości, informacje i ceny mogą być manipulowane przez nieuczciwych uczestników rynku.

Inwestor wystawia np. zlecenie kupna miliona akcji po 1000 dolarów za sztukę. Jeżeli po stronie sprzedażowej znajdzie się ktoś, kto chce zbyć akcje po tej samej cenie, system automatycznie dokonuje dopasowywania ofert. Informacja o zawarciu transakcji, czasami dociera do publicznej wiadomości dopiero po jej zrealizowaniu, gdy jest już za późno, by móc ją wykorzystać. 

Jedyną osobą posiadającą przez cały czas pełny dostęp do informacji jest operator danego dark pool.

Chęć sprzedaży/kupna tak drogiego danego papieru wartościowego (akcji) na giełdzie NYSE, Wall Street, bez zmiany cen, oznaczałaby „cięcie” zamówienia na kilka tysięcy małych pozycji, co mogłoby zająć kilka dni. 

Z tego powodu, w przeciwieństwie do giełd, inwestor nie ma wiedzy o „danych przedtransakcyjnych ” dotyczących ciemnej puli. Oznacza to, że nie można zobaczyć zleceń kupna lub sprzedaży ani kwot, dopóki nie zostaną zrealizowane. Istnieje zatem pewna nieprzezroczystość, ponieważ nie ma arkusza zamówień.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *