– UE zachwala globalizację  Oto jak przedstawia płynące z niej korzyści dla obywateli

Ciekawe fakty o korzyściach jakie UE czerpie z globalizacji przedstawił Parlament Europejski w informacji z czerwca 2019 r.
Możesz tutaj pobrać tekst i grafikę UE dotyczącą korzyści z globalizacji

Okazuje się, że UE niesie wiele obywatelom wielu państw korzyści i duże możliwości z globalizacji, sygnalizując cienko także wyzwania, które stoją przed obywatelami

Wzrost eksportu, więcej miejsc pracy, możliwości dla małych i średnich przedsiębiorstw – to tylko niektóre unijne hasła, które stale słyszymy na co dzień.

Lepsze możliwości handlowe dla europejskich firm

Polityka handlowa UE i umowy handlowe negocjowane przez UE zwiększają jej atrakcyjność jako partnera handlowego – jest największym partnerem handlowym dla 80 krajów na świecie.

Eksport towarów i usług z UE wzrósł z około 1162 mld euro w 2000 r. do ok. 2904 mld euro w 2018 r.

Cenna globalizacja

Więcej miejsc pracy, większa konsumpcja przy tanich towarach sprowadzanych z biednych państw, w których nie są płacone świadczenia socjalne a jedna godzina pracy w większości z nich nie przekracza 0,5 USD.

Nawet w Polsce musimy być dumni z globalizacji

Globalizacja to również nowe miejsca pracy. W 2017 r., eksport poza UE wspierał 36 milionów miejsc pracy w UE.
W 2018 r., eksport z Polski do krajów spoza UE wspierał 1,6 miliona polskich miejsc pracy. Prawie połowa (46%) tych miejsc pracy była w sektorze usług.

Większość miejsc pracy związanych z eksportem jest dobrze płatna – o średnio 12% więcej niż miejsca pracy w innych obszarach gospodarki.

Jednak to nie wszystko UE potrafi nawet zadbać o Ciebie jeśli stracisz pracę.

Globalizacja niesie ze sobą wzrost konkurencji między firmami, co często powoduje zamknięcia przedsiębiorstw, przeniesienie procesów za granicę (tzw. offshoring) i utratę miejsc pracy.

  • Przemysł produkcyjny jest najbardziej narażony na offshoring z powodu konkurencji ze strony krajów o niskich płacach.

  • Chociaż ogólne skutki liberalizacji handlu międzynarodowego są pozytywne, niektóre sektory są nią mocno dotknięte, a długość czasu potrzebnego pracownikom na przejście do innych sektorów gospodarki może podważyć początkowe korzyści.

  •  2006 r. UE powołała Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji w celu zapewnienia wsparcia dla osób, które utraciły pracę z powodu zmian w globalnych wzorcach gospodarki.

  • Ten nadzwyczajny fundusz solidarności może być wykorzystywany na współfinansowanie projektów, które pomogą zwolnionym pracownikom znaleźć nową pracę lub otworzyć własną firmę. Projekty finansowane z EFG obejmują edukację i szkolenia, doradztwo zawodowe, pomoc w poszukiwaniu pracy, mentoring i tworzenie przedsiębiorstw. To nic innego jak chwilowa opieka nad bezrobotnymi.

Nieocenione korzyści dla unijnych konsumentów

Import przynosi konsumentom duże korzyści z globalizacji i handlu. Umowy handlowe oznaczają, że importerzy płacą niższe cła. Dzięki wzrostowi konkurencji na rynku, ceny towarów (jak np. odzieży, smartfonów czy oprogramowania) i usług spadają, a konsumenci mają coraz większy wybór.

Szacuje się, korzyści dla przeciętnego konsumenta w UE płynące z niższych cen i większego wyboru wynoszą ok. 600 euro rocznie – informują politycy unijni.

Oczywiście jeśli nie ma wysokiej inflacji i jeśli pod uwagę nie weźmiemy artykułów żywnościowych i energii. Z inflacją mamy do czynienia na co dzień, żywność kupujemy codziennie, a smartfony lub oprogramowanie co kilka lat.

Jednak to nie wszystko UE potrafi nawet zadbać o ciebie jeśli stracisz pracę

Globalizacja niesie ze sobą wzrost konkurencji między firmami, co może powodować zamknięcia przedsiębiorstw, przeniesienie procesów za granicę (tzw. offshoring) i utratę miejsc pracy.

  • Przemysł produkcyjny jest najbardziej narażony na offshoring z powodu konkurencji ze strony krajów o niskich płacach.
  • Chociaż ogólne skutki liberalizacji handlu międzynarodowego są pozytywne, niektóre sektory są nią mocno dotknięte, a długość czasu potrzebnego pracownikom na przejście do innych sektorów gospodarki może podważyć początkowe korzyści. [https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/may/tradoc_155512.pdf]
  •  2006 r. UE powołała Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji w celu zapewnienia wsparcia dla osób, które utraciły pracę z powodu zmian w globalnych wzorcach gospodarki.

Ten nadzwyczajny fundusz solidarności może być wykorzystywany na współfinansowanie projektów, które pomogą zwolnionym pracownikom znaleźć nową pracę lub otworzyć własną firmę. Projekty finansowane z EFG obejmują edukację i szkolenia, doradztwo zawodowe, pomoc w poszukiwaniu pracy, mentoring i tworzenie przedsiębiorstw.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *