Koszty utrzymania wypłacalności ekonomicznej państwa ukraińskiego przez USA i UE będą się mnożyć i obciążać budżety państw w przypadku długookresowej wojny

RAND

Pół-rządowa korporacja RAND, analizuje i kreśli strategie wpływając na amerykańską opinię publiczną, kieruje amerykańskimi klasami politycznymi i jest opiniotwórcza dla rządu.

Korporacja RAND została założona zaraz po II wojnie światowej przez Korpus Powietrzny Armii Stanów Zjednoczonych, (który wkrótce przekształcił się w Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych). Generałowie Sił Powietrznych, którzy wpadli na ten pomysł, próbowali utrwalić wojenne stosunki, które rozwinęły się między społecznościami naukowymi i intelektualnymi a armią amerykańską, czego przykładem jest projekt Manhattan,

Większość prac RAND była zawsze ideologiczna, mająca na celu wspieranie amerykańskich wartości a także przeciwdziałanie marksizmowi. Jej analizy czyniły ją coraz bardziej racjonalną i naukową stając się dzisiaj opiniotwórczą siłą amerykańskiej polityki.

Koszty i ryzyko długiej wojny na Ukrainie są znaczące i przewyższają możliwe korzyści płynące z obranej trajektorii dla USA

Koszty utrzymania wypłacalności ekonomicznej państwa ukraińskiego przez Stany Zjednoczone i Unię Europejską będą się z czasem mnożyć, ponieważ konflikt hamuje inwestycje i produkcję. 

  • Ukraińscy uchodźcy nadal nie mogą wrócić do domów, w efekcie dochody podatkowe i aktywność gospodarcza spadają dramatycznie niżej niż przed wojną. 

  • Rosyjska kampania niszczenia ukraińskiej infrastruktury krytycznej stworzy poważne długoterminowe wyzwania dla utrzymania działań wojennych i ożywienia gospodarczego, a także znacznie zwiększyła prognozy Kijowa dotyczące wsparcia gospodarczego, którego będzie potrzebować ze strony Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników. 

Globalne zakłócenia gospodarcze wynikające z wojny będą trwały i prawdopodobnie będą się nasilać tak długo, jak długo będzie trwał konflikt. 

Wybuch wojny spowodował gwałtowny wzrost cen energii, co z kolei przyczyniło się do inflacji i spowolnienia wzrostu gospodarczego szczególnie w Europie. Oczekuje się, że tendencje te dalej uderzą w Europę, a zwłaszcza w kraje o wysokim już zadłużeniu do PKB. 

Sam wzrost cen energii prawdopodobnie doprowadzi do blisko 150 tys. dodatkowych zgonów (4,8 proc. więcej niż średnia) w Europie” – informuje półrządowa amerykańska korporacja Rand.

Konsekwencje długiej wojny są tym większe, im bardziej jest ona zaostrzona.  Historycznie rzecz biorąc, wieloletnie konflikty miały dramatycznie różną intensywność. Na przykład: wojna irańsko-iracka w latach 80. trwała prawie osiem lat i spowodowała około pół miliona ofiar śmiertelnych.

Na samej Ukrainie przemoc, która trwała od lutego 2015 do lutego 2022 w Donbasie, blednie w porównaniu z tym, co widzimy dzisiaj. Trudno przewidzieć, gdzie ewentualna długa wojna na Ukrainie mogłaby znaleźć się w takim spektrum. 

Z jednej strony, ograniczone zapasy amunicji i trudności w mobilizacji personelu po obu stronach mogą ostatecznie zmniejszyć intensywność konfliktu. 

Z drugiej strony, jeśli zarówno Ukraina, jak i Rosja – oraz ich partnerzy międzynarodowi – pozostaną zaangażowani, możliwe jest, że intensywność wojny utrzyma się mniej więcej na obecnym poziomie przez wiele miesięcy, a może nawet lat.

Wojna przyczyniła się również do wzrostu braku bezpieczeństwa żywnościowego na całym świecie. Eksport zbóż i nasion oleistych z Ukrainy spadł do 50-70 procent przedwojennego poziomu między marcem a listopadem 2022 r., częściowo z powodu rosyjskiej blokady morskiej i ataków na infrastrukturę energetyczną. 

Rosja ograniczyła też własny eksport nawozów, których jest największym światowym producentem. 
Rezultatem był duży wzrost cen żywności i nawozów na całym świecie. Chociaż ceny żywności nieco spadły po tym, jak Rosja zgodziła się na eksport ukraińskiego zboża z niektórych portów Morza Czarnego w lipcu 2022 r., ceny z grudnia 2022 r. utrzymywały się powyżej poziomu sprzed wojny. 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *