Rada ds. Ryzyka Systemowego alarmuje: Zadłużenie krajów unijnych rośnie alarmująco!

Bardzo oficjalna Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego (ESRB), której przewodniczy Christine Lagarde z Europejskiego Banku Centralnego, bije na alarm!

Zadłużenie krajów europejskich wzrosło o 20% do rekordowego poziomu 27,5 bln euro!

Obawy Rady są liczne i obejmują różne obszary, które mogą przyczynić się do destabilizacji sektora finansowego.

Pierwszym z nich jest stale pogarszająca się sytuacja na rynku nieruchomości komercyjnych w państwach unijnych.


Spadające ceny nieruchomości komercyjnych, zwłaszcza w sektorze biurowym i handlowym, mogą wpłynąć na stabilność banków i instytucji finansowych.

Drugim zagrożeniem jest rosnące ryzyko cyberataków na instytucje finansowe i użyteczności publicznej, takie jak szpitale.

W miarę jak technologia staje się coraz bardziej integralną częścią sektora finansowego i infrastruktury publicznej, rośnie ryzyko ataków cybernetycznych, które mogą prowadzić do utraty danych, przestojów w działaniu i potencjalnych strat finansowych. Konieczne jest wzmocnienie ochrony przed cyberatakami oraz opracowanie skutecznych strategii zarządzania tym ryzykiem.

Trzecim obszarem obaw Rady jest szybko rosnące koszty obsługi wysokiego długu publicznego wskutek wzrostu stóp procentowych.

Wzrost stóp procentowych może zwiększać koszty obsługi długu publicznego, zwłaszcza dla krajów o dużym zadłużeniu. To z kolei może prowadzić do trudności finansowych dla rządów i zwiększać presję na budżet publiczny.
Konieczne jest podejmowanie odpowiednich działań w celu zarządzania ryzykiem związanym z długiem publicznym i monitorowanie sytuacji na rynkach finansowych.

Ciekawe jest to, że deficyty pogłębiane są przez liczne tarcze antykryzysowe i niekontrolowane przez rządy transfery socjalne, które odpowiadają za 90% wzrostu zadłużenia państw w ostatnich dwóch latach.

O tym problemie oficjalna Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego (ESRB) chyba całkowicie zapomniała.

Natomiast ESRB apeluje o wzmocnienie monitorowania ryzyk systemowych oraz podejmowanie odpowiednich działań zaradczych, takich jak podejmowanie środków ostrożności w zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi, wzmocnienie ochrony przed cyberatakami oraz zarządzanie ryzykiem związanym z długiem publicznym.

Zapewnienie stabilności finansowej i ochrona przed potencjalnymi kryzysami stają się coraz bardziej istotne dla Unii Europejskiej w obliczu rosnących wyzwań gospodarczych, finansowych i ukraińskiego wsparcia.

Źródła:

  1. Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego (ESRB) – [https://www.esrb.europa.eu/]
  2. Europejski Bank Centralny – [https://www.ecb.europa.eu/]
  3. Eurostat – [https://ec.europa.eu/eurostat]
  4. Reuters – [https://www.reuters.com/]
  5. Financial Times – [https://www.ft.com/]

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *