– Skąd pochodzi energia państw Unii Europejskiej?

Energia dostępna w Unii Europejskiej pochodzi z energii produkowanej w państwach unijnych oraz z energii importowanej z krajów trzecich. 
Dlatego, aby uzyskać dobry przegląd całkowitej energii dostępnej w UE, produkcję energii należy zawsze umieszczać w kontekście importu.

W 2022 r. UE wyprodukowała około 40% własnej energii (spadek w porównaniu z 44% w 2019 r.), natomiast 60% (wzrost w porównaniu z 58% w 2020r.) pochodziło z importu. 

Największy udział w miksie energetycznym UE mają produkty naftowe

W 2020 r. miks energetyczny w UE, czyli zakres dostępnych źródeł energii wyglądał następująco:

  • produkty naftowe(w tym ropa naftowa) (35 %);
  • gaz ziemny (24 %); 
  • energia odnawialna(17 %); 
  • energia nuklearna(13%);
  • stałe paliwa kopalne(12%).

Udziały różnych źródeł energii w całkowitej dostępnej energi różni się między państwami członkowskimi: 

  • produkty ropopochodne (w tym ropa naftowa) mają znaczny udział w całkowitej dostępnej energii na Cyprze (87 %), Malcie (86%) i Luksemburgu (60 %);
  • gaz ziemny stanowi 40 % we Włoszech i 38 % w Niderlandach
  • odnawialne źródła energii mają największy udział w Szwecji (49 %) i na Łotwie (40 %);
  • energia jądrowa stanowi 41 % dostępnej energii we Francji i 25 % odpowiednio w Szwecji i na Słowacji; 
  • ponad połowa energii dostępnej w Estonii (53%) i 41% w Polsce pochodzi ze stałych paliw kopalnych.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *