Decyzja Brukseli o dodaniu metanu do taksonomii czystej energii – sens czy nonsens?

Jak wynika z danych, gaz ziemny pozostaje jednym z najpopularniejszych źródeł energii w Europie.

Wraz z rozwojem rynku gazu, pojawiło się jednak wiele wątpliwości co do jego wpływu na środowisko. Już teraz widoczne są skutki eksploatacji gazu, takie jak emisja metanu, który jest jednym z najpotężniejszych gazów cieplarnianych.

Jednym z głównych problemów związanych z gazem jest ryzyko, które niesie ze sobą jego wykorzystanie. Wysokie koszty inwestycyjne i technologiczne, a także możliwość eksplozji czy wycieku gazu, powodują, że coraz więcej inwestorów obawia się zainwestować w ten sektor.

Ryzyko eksplozji tankowca

LNG (gazu płynnego) zostało nazwane "Fuskushima przemysłu gazowego", ze względu na potencjalne katastrofalne skutki dla portu i okolicy.
• Gdyby nastąpiła zeksplozja tankowca LNG (gaz płynny), byłaby to « Fuskushima przemysłu gazowego » zrównując z ziemią cały port.

Pomimo tych obaw, Bruksela zdecydowała się wprowadzić metan do taksonomii czystej energii.

Decyzja ta ma na celu umożliwienie instytucjom publicznym sektora gazowego uzyskania wsparcia finansowego ze strony Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI).

Czy taka decyzja ma sens?

Wielu ekspertów uważa, że taka decyzja może nie mieć sensu. Werner Hoyer, prezes EBI, przestrzega przed inwestowaniem w aktywa, które w przyszłości mogą stracić na znaczeniu, pozostając osierocone. Istnieje ryzyko, że sektor gazowy może wkrótce stracić na znaczeniu, a inwestycje w ten obszar okażą się nierentowne.

Z tego powodu coraz więcej mówi się o konieczności inwestowania w nowoczesne technologie, które pozwolą na uzyskiwanie energii w sposób bezpieczny i przyjazny dla środowiska.

Jedną z takich technologii jest wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla (CCS). Mimo że projekt ten wiąże się z dużymi kosztami, to jednak jego zalety są znaczne. CCS pozwala na redukcję emisji gazów cieplarnianych, a jednocześnie umożliwia utrzymanie istniejącej infrastruktury węglowej.

Niestety, jak wynika z raportu IEEFA, większość projektów CCS zakończyła się niepowodzeniem.

Prawie 90% proponowanych mocy CCS w energetyce albo nie powiodło się na etapie wdrażania, albo zostało przedwcześnie zawieszone tak jak w przypadku elektrowni Petra Nova zgazowującej węgiel firmy Kemper w Stanach Zjednoczonych.

Ponadto większość projektów nie osiągnęła zakładanych celów redukcji emisji. W praktyce nie udało się zrealizować ogólnie deklarowanej redukcji emisji o 90% przez przemysł, jak wynika z raportu IEEFA. 

Tradycyjne metody składowania CO2, takie jak wstrzykiwanie go do warstw geologicznych, mają swoje wady i mogą prowadzić do niepożądanych skutków ubocznych, takich jak trzęsienia ziemi czy zanieczyszczenia wód gruntowych.

W związku z tym trudno zrozumieć, dlaczego Bruksela zdecydowała się dodać metan do taksonomii czystej energii i ułatwiać finansowanie instytucjom publicznym w sektorze gazowym.

Jednak jak zauważył prezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego, inwestycje w aktywa gazowe wiążą się z pewnym ryzykiem, zwłaszcza w kontekście wybuchów i innych awarii.

W sumie, decyzja Brukseli o dodaniu metanu do taksonomii czystej energii utrudnia poprawę efektywności energetycznej i ochronę środowiska.

W obliczu ryzyka i kontrowersji związanych z wykorzystaniem gazu ziemnego, konieczne jest bardziej zdecydowane dążenie do inwestowania w nowoczesne technologie, które będą mogły dostarczać energię w sposób bezpieczny, przyjazny dla środowiska i zgodny z celami redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Strony internetowe i inne źródła naukowe – Poniżej przedstawiam kilka ogólnych sugestii:

  • International Energy Agency (IEA) – Organizacja zajmująca się analizami i badaniami dotyczącymi energii, w tym gazu ziemnego i jego wpływu na środowisko.
  • European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) – Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, który może mieć informacje na temat wsparcia finansowego dla sektora gazowego w Europie.
  • Raporty i publikacje naukowe dotyczące gazu ziemnego, emisji metanu i jego skutków dla klimatu.
  • Organizacje ekologiczne i think tanki zajmujące się tematyką energetyczną i środowiskową, takie jak Greenpeace, World Wildlife Fund (WWF), Stockholm Environment Institute (SEI), Center for Climate and Energy Solutions (C2ES) itp.
  • Artykuły w czasopismach branżowych, takich jak Oil & Gas Journal, Energy Policy, Environmental Science & Technology, które często poruszają tematy związane z gazem ziemnym i jego wpływem na środowisko.
  • Publikacje rządowe i raporty instytucji odpowiedzialnych za regulację i monitorowanie sektora energetycznego, takich jak Ministerstwo Energii, Komisja Europejska, Agencje ds. Środowiska i Energii w poszczególnych krajach europejskich.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *