Planowanie finansów Rosji: 42 USD/bbl – kluczowy czynnik budżetu opartego na cenie ropy Brent

Rosja, będąca trzecim co do wielkości producentem ropy na świecie, obliczyła swój budżet na podstawie ceny ropy Brent wynoszącej 42 USD za baryłkę.

Rosyjski eksport ropy naftowej i produktów naftowych odgrywał dotychczas ważną rolę na rynkach międzynarodowych, zwłaszcza w Europie, która stała się uzależniona od rosyjskiego eksportu.

Na koniec ub. r. całkowita produkcja ropy i jej produktów w Rosji wyniosła 11,3 mln baryłek dziennie, niemalże powracając do poziomu sprzed pandemii COVID-19. Z tego około 8 mln baryłek dziennie, czyli aż 70%, zostało wyeksportowanych.

Jednak prognozy Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE) wskazują, że eksport Rosji może być zagrożony w wyniku obowiązujących sankcji, a spadek eksportu może wynieść od 2,5 do 3,0 mln baryłek dziennie, co odpowiada 35-37% ogólnego rosyjskiego eksportu.

Warto jednak zauważyć, że kurs wymiany rubla do dolara, który doświadczył gwałtownych spadków na początku inwazji, szybko wrócił do poziomu z początku lutego 2022 r.

Rosja zdołała również znaleźć zastępczych odbiorców, zwłaszcza w Indiach i Chinach.

Indyjskie firmy dokonują zakupów ropy naftowej od rosyjskich dostawców, uzyskując znaczne rabaty, co prowadzi do gwałtownego wzrostu tych transakcji. Ponadto, obie te państwa rozpoczęły wspólnie budowę nowych tankowców zdolnych do żeglugi po Arktyce, co świadczy o rosnącym znaczeniu gospodarczym i strategicznym współpracy między Rosją a Indiami.

Warto też zauważyć, że cena ropy naftowej Brent obecnie notowana jest w granicach 72- 82 USD za baryłkę, podczas gdy rosyjski budżet zakładał cenę na poziomie 42 USD za baryłkę, co oznacza znaczny nadwyżkowy margines na potencjalne rabaty.

To może pomóc Rosji w utrzymaniu stabilności budżetowej, mimo potencjalnych zagrożeń dla eksportu ropy naftowej.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *